Mẫu hợp đồng dịch vụ tiệc cưới mới nhất, đầy đủ thông tin

Dịch vị tiệc cưới đang ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn và được cung cấp bởi nhiều đơn vị khác nhau. Quá trình lên kế hoạch, ký kết hợp đồng dịch vụ tiệc cưới là vô cùng cần thiết để đảm bảo những công việc đã thỏa thuận được thực hiện một cách chuyên nghiệp và chỉn chu nhất. Cùng tìm hiểu về mẫu hợp đồng dịch vụ tiệc cưới của Cưới Hỏi 24H qua bài viết sau để tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Mẫu hợp đồng dịch vụ tiệc cưới
Mẫu hợp đồng dịch vụ tiệc cưới

Mẫu hợp đồng dịch vụ tiệc cưới của cưới hỏi 24H

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

———–0o0———-

…, ngày… tháng… năm … 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

(V/v: Thực hiện dịch vụ tiệc)

(Số: …/HĐBR)

        Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/sQH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

        Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

        Căn cứ nhu cầu, chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm … Chúng tôi gồm có:

BÊN A: …………………………………………………… (BÊN THUÊ DỊCH VỤ)

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………….

Số tài khoản: …………………………………………………………………………

Ngân hàng:……………………………………………………………………………

BÊN B: ……………………………………………(BÊN CHO THUÊ DỊCH VỤ)

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Đại diện: ……………………………………………………………………………….

Email: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………..

Số tài khoản: …………………………………………………………………………

Ngân hàng:……………………………………………………………………………

Sau khi bàn bạc thảo luận hai bên đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ “Thực hiện dịch vụ tiệc” với các điều khoản sau đây: 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên B chịu trách nhiệm cung cấp, phục vụ toàn bộ đồ ăn, dụng cụ phục vụ tiệc với những nội dung sau: 

STT Nội dung ĐVT SL Đơn Giá Thành tiền
1 Thực đơn bàn tiệc:      
2 Các hàng mục khác
3 Các hạng ,mục đi kèm:
4 Cộng tiền hàng
5 Tiền đặt cọc
6 Số tiền còn lại
Bằng chữ:

– Địa điểm tổ chức: ……………………………………………………………………

– Thời gian khai tiệc:……………………………………………………………………

ĐIỀU 2:  QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

  1.     Quyền lợi và trách nhiệm của bên A:

1.1  Quyền Lợi:

1.1.1: Được phục vụ một cách chu đáo, an toàn theo đúng yêu cầu tại Điều I của hợp đồng này.

1.1.2: Được yêu cầu cung cấp hình ảnh do bên B chụp trong sự kiện (nếu có)

1.2  : Trách nhiệm:

1.2.1: Cung cấp mặt bằng phục vụ cho bữa tiệc

1.2.2: Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều 1 của hợp đồng này

1.2.3: Có trách nhiệm bảo quản các tài sản, dụng cụ do bên B cung cấp trước, trong và sau buổi tiệc (trừ trường hợp có quy định khác tại Điều 1 của hợp đồng này)

1.2.4: Khách hàng chuẩn bị đồ uống và nước đá,

1.2.5: Thanh toán cho bên B theo đúng Điều 3 của hợp đồng này.

  1.     Quyền lợi và trách nhiệm của bên B:

2.1: Quyền Lợi:

2.1.1: Được bên A thanh toán theo đúng các điều khoản quy định tại Điều 3 của hợp đồng này

2.1.2: Được quyền sử dụng hình ảnh của sự kiện đã được bên A kiểm duyệt nhằm mục đích quảng cáo và quảng bá thương hiệu của mình.

2.2: Trách nhiệm:

2.2.1: Chịu trách nhiệm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm do mình cung cấp theo luật pháp quy định.

2.2.2: Cung cấp hàng hóa theo đúng thời gian quy định tại Điều 1 của hợp đồng này.

2.2.3: Chịu trách nhiệm tổ chức nhân sự, dụng cụ để phục vụ cho sự kiện (trừ trường hợp có quy định khác tại Điều 1 của hợp đồng này)

Điều 3:  GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

  1.     Tổng giá trị hợp đồng: …………………………….(chưa bao gồm thuế VAT 10%)

(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………)

  1. Phương thức thanh toán

2.1: Bên A thanh toán cho Bên B 30% giá trị hợp đồng (tương đương ……….. – Bằng chữ:…………..). Khi xong tiệc bên A thành toán cho bên B 70% số tiền còn lại là …………….(tương đương bằng chữ:…………………………………)

Lưu ý: Khi kết thúc tiệc, bên A phải thanh toán cho bên B số tiền còn lại. Nếu quá thời hạn trên, bên A phải thanh toán cho bên B số tiền lãi cho phần giá trị chưa thanh toán bằng lãi suất quá hạn do ngân hàng Vietcombank công bố tại thời điểm hiện tại.

2.2: Hình thức thanh toán: Tiền mặt/chuyển khoản.

 Điều 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều, khoản đã ghi trong hợp đồng. Nếu có vấn đề phát sinh hoặc trở ngại trong quá trình thực hiện, hai bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản (địa chỉ E-mail đã ghi trong hợp đồng) và phối hợp giải quyết trên tinh thần bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Các thông báo và thỏa thuận này được coi như một phụ lục bổ sung của hợp đồng và được xem là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này.

Nếu có xảy ra tranh chấp, hai bên cùng giải quyết bằng cách thương lượng trên cơ sở thỏa thuận. Trong trường hợp không thỏa thuận được sẽ chuyển đến Tòa án TP.HCM phán quyết theo luật định.

Hợp đồng này được lập thành 02 (Hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ  01 bản và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                      Tạo độ tin       ĐẠI DIỆN BÊN B

Nội dung của hợp đồng dịch vụ tiệc cưới
Nội dung của hợp đồng dịch vụ tiệc cưới

Lợi ích của hợp đồng dịch vụ tiệc cưới

Hợp đồng dịch vụ cưới hỏi trọn gói sẽ mang đến nhiều lợi ích cho cả bên thuê dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau: 

  • Tạo niềm tin cho khách hàng: Hợp đồng dịch vụ tiệc cưới đóng vai trò quan trọng trong việc tạo niềm tin cho khách hàng. Sau khi ký kết, hợp đồng trở thành cam kết chính thức giữa khách hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ. Hợp đồng còn thể hiện sự chuyên nghiệp của bên cung cấp dịch vụ trong việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. 
  • Cam kết, thống nhất thông tin từ hai bên: Hợp đồng dịch vụ tiệc cưới chứa đầy đủ các điều khoản và điều kiện về các yêu cầu và các dịch vụ cụ thể được cung cấp. Từ đó, định rõ những cam kết và trách nhiệm của mỗi bên, đảm bảo thông tin được truyền đạt  một cách rõ ràng và các bên đều nắm rõ được những công việc được diễn ra trong suốt bữa tiệc. 
  • Làm bằng chứng pháp lý: Hợp đồng dịch vụ tổ chức tiệc cưới cung cấp sẽ là bằng chứng pháp lý trường hợp hai bên không thể tự giải quyết các tranh chấp hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức tiệc. Hợp đồng dịch vụ tiệc cưới đóng vai trò như một khung pháp lý để xác định quyền và nghĩa vụ của từng bên và có thể được áp dụng để tìm ra giải pháp hợp lý và công bằng cho các vấn đề phát sinh.
  • Đảm bảo chính xác về thời gian, địa điểm: Việc có hợp đồng giúp đảm bảo rằng các dịch vụ và tiện ích được cung cấp đúng hẹn và đáp ứng theo mong đợi, mang lại sự an tâm và chuẩn bị chu đáo cho cả hai bên.
Lợi ích của hợp đồng dịch vụ tiệc cưới
Lợi ích của hợp đồng dịch vụ tiệc cưới

Trên đây là mẫu hợp đồng dịch vụ tiệc cưới chi tiết bạn có thể tham khảo để lên kế hoạch cho đám cưới của mình. Được đánh giá là một trong những đơn vị uy tín, đi đầu trong lĩnh vực tổ chức tiệc cưới, Cưới Hỏi 24H là sự lựa chọn hoàn giúp đám cưới của bạn trở nên chuyên nghiệp và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Liên hệ Hotline của 24H: 0975.405.048 ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé!

Xem thêm bài viết liên quan:

Tổng hợp những xu hướng tổ chức tiệc cưới hot nhất hiện nay.

5/5 - (1 bình chọn)
Hiếu Tymo

Xin chào mọi người!

Mình là Hiếu Tymo, mình là founder công ty Dịch Vụ Cưới Hỏi 24H, mình chuyên cung cấp các dịch vụ tổ chức tiệc cưới, trang trí tiệc cưới trọn gói, trang trí gia tiên, cho thêu bàn ghế, sân khấu đám cưới và cho thuê âm Mc anh thanh ánh sáng cho các buổi tiệc cưới từ bình dân đến cao cấp. Ngoài ra mình còn chia sẽ các kinh nghiệm bạn thân về các cách tổ chức tiệc cưới. Nếu trong qua trình sử dụng dịch vụ và đọc các thông tin mình chia sẽ mà có thắc mắc gì thì hãy liên hệ ngay cho mình qua hotline 0963.995.861 ngay nha